Psycholoog Alphen aan de Rijn

Praktijk van Maria Troost
bg

Burn-out therapie en hulp bij stress in Alphen

Burn-out is afgeleid van het Engels en betekent ‘opgebrand’. Iemand met een burn out is dan ook figuurlijk opgebrand. Hij/zij is emotioneel uitgeput en voelt zich vaak afstandelijk of geïrriteerd bij andere mensen. Iemand met een burn-out heeft weinig tot geen energie om simpele taken uit te voeren, laat staan zijn/haar werk op een goede manier uit te voeren.

Het ontstaan van een burn-out

Een burn-out ontstaat als gevolg van langdurige overbelasting. Dit wordt vaak veroorzaakt door langdurige stress: je hebt te lang te veel van jezelf gevraagd. Stress kan ontstaan op verschillende manieren. Het uiteindelijke ontstaan van een burn-out kan dus ook door een combinatie, een opeenstapeling van stressfactoren plaatsvinden.

Werkstress, stress op het werk, kan een belangrijke oorzaak zijn voor het ontwikkelen van een burn-out. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan als je te veel taken op je wilt nemen, er te veel van je wordt gevraagd (hoge prestatiedruk), je kunt het eigenlijk niet aan en je kunt hierbij moeilijk jouw grens aangeven. Je ervaart geen of weinig steun van collega’s. Als het niet lukt om met werkstress om te gaan, of als er geen tijd is voor herstel, kan dit resulteren in een chronische stress. Dit kan uiteindelijk leiden tot overspannenheid. Als deze overspannenheid langer dan een half jaar aanhoudt, kan iemand emotioneel en fysiek uitgeput raken. Men spreekt dan van een burn-out.

Ook problemen in de privésfeer kunnen voor stress zorgen en mede oorzaak zijn van een burn-out. Problemen die veel stress kunnen veroorzaken zijn; schulden, relatieproblemen, weinig sociale contacten of steun uit de omgeving of heftige gebeurtenissen zoals een ontslag, overlijden van een naaste, een relatiebreuk.

Maar ook leuke, spannende gebeurtenissen kunnen bijdragen aan overspannenheid, zoals trouwen, verhuizen of een kind krijgen. Het hoeft dus niet enkel door een aanhoudend negatieve prikkel te ontstaan.

Wat zijn indicaties van burn-out?

Veelgehoorde klachten bij een burn-out zijn spanningsklachten, zoals lichamelijke vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, onrustig slapen, hoofdpijn, piekeren of een gejaagd gevoel. Maar ook het verliezen van grip op de situatie en een gevoel van machteloosheid, het verlies van controle op het leven en de problemen in je leven.

Door de klachten worden dagelijkse bezigheden moeilijk uitvoerbaar. Soms zelfs onuitvoerbaar. Dit merk je meestal op meerdere vlakken, zoals thuis, op het werk, in sociale omgeving en/of in het verkeer.

Waar richt therapie zich eerst op?

Tijdens de behandeling gaan we kijken naar twee belangrijke zaken:

  • de manier waarop je omgaat met spanning: vaak gaat het hier mis. Door anders met spanning om te gaan, kunnen klachten effectief worden aangepakt.
  • Wat geeft jou stress (verleden, heden en toekomst gericht) en hoe gaan we hier rust in brengen/oplossen.

Het herstellen van een burn-out werkt het beste door actief te blijven. Probeer dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk te blijven doen of snel weer op te pakken.

Samen aan de slag

Herken je jezelf in bovengenoemde omschrijvingen? Heb je reeds te maken met een burn-out of wil je voorkomen dat aanhoudende stress en spanning je op dat punt brengen? Neem dan gerust contact met me op voor vragen of voor het maken van een eerste afspraak. Je bent bij mij van harte welkom.


Tags: burnout, burn-out, stress, overspannenheid, reintegratie, therapie, alphen

Psycholoog Troost in Alphen

Maria Troost

  • Geregistreerd therapeut
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen