Psycholoog Alphen aan de Rijn

Praktijk van Maria Troost
bg

Depressiviteit en somberheid

Iedereen voelt zich weleens somber. Niet leuk, maar dat hoort erbij. Maar wanneer gaat somberheid over in een depressie? Het verschil zit vooral in de duur en de hevigheid van de gevoelens. Je kunt een baaldag hebben en daarna weer blij zijn. Je een tijdje somber voelen na een vervelende gebeurtenis. Maar somberheid kan ook zomaar ineens opkomen en ook dat is op zichzelf niet direct reden tot zorg.

Depressie: langduriger en dieper

Bij een depressie voel je je langer dan twee weken somber. Ook de gevoelens van somberheid zijn bij een depressie heftiger. Je haalt nergens meer plezier uit, je kunt niet of nauwelijks deelnemen aan het dagelijkse leven. De duur en intensiteit hiervan kan per persoon variëren en zorgt ervoor dat een depressie bij iedereen anders kan zijn. Daarnaast zijn er nog andere klachten die bij een depressie veel voorkomen, zoals angstklachten, futloosheid, schuldgevoelens, concentratieproblemen en gedachten aan de dood.

Ontstaan van depressies

Zoals gezegd kan een depressie bij ieder persoon anders zijn. Bij het ontstaan van een depressie speelt kwetsbaarheid echter in veel gevallen een rol. Deze kwetsbaarheid kan te maken hebben met erfelijkheid en ook ontstaan door leerprocessen in de interactie met de omgeving. Ingrijpende gebeurtenissen ('life events') kunnen een vergroot risico vormen bij het ontstaan van stemmingsstoornissen.

Kwetsbaarheid voor depressie kan ontstaan wanneer iemand negatieve ervaringen in de jeugd heeft meegemaakt. Hierdoor is er een kans dat de persoon negatieve overtuigingen in zichzelf vastzet. Door vervelende situaties op later leeftijd kunnen deze overtuigingen worden geactiveerd. Waardeloosheid, tekort schieten en een gevoel van ongenoegen zijn resultaten van de negatieve kijk op zichzelf. Deze negatieve zelfwaardering kan zelfs uitmonden in hopeloosheid en apathie. De negatieve overtuigingen vormen zo een bron van depressieve emoties en gedrag.

Cognitieve gedragstherapie bij depressiviteit

Bij depressieve gevoelens en somberheid maak ik in mijn praktijk gebruik van de Cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve, kortdurende en gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen gaan we op zoek belemmerende denkpatronen en gedragingen en hoe deze zijn ontstaan. Vervolgens gaan we deze ombuigen naar werkzame denkpatronen en gedragingen.

In de Cognitieve gedragstherapie gaat men ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Je hoeft het niet alleen te doen

Door onze sessies zorgen we ervoor dat je meer inzicht in jezelf krijgt. Je denken, je handelen of het gebrek daaraan, alles wat van belang is komt aan bod. Je komt dus te weten waar de somberheid en depressieve buien vandaan komt en wat je hier tegen kunt doen. De therapie bestaat niet alleen uit praten, maar heeft ook een praktische aanpak. Met behulp van opdrachten en oefeningen leer je om anders te denken en krijg je weer meer vertrouwen in het leven.

Neem gerust contact met mij op voor vragen of voor het maken van een eerste afspraak


Tags: depressie, somberheid, slecht in je vel zitten, psycholoog, therapie, alphen

Psycholoog Troost in Alphen

Maria Troost

  • Geregistreerd therapeut
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen