Psycholoog Alphen aan de Rijn

Praktijk van Maria Troost
bg

Therapie bij hechtingsproblematiek

Met hechting bedoelen we de band tussen jou en je ouders of verzorgers. Had jij het gevoel dat zij je niet gaven wat jij nodig had? Misschien waren jouw ouders of verzorgers vaak negatief in het contact, niet aanwezig op cruciale momenten, overbezorgd, of was er sprake van verwaarlozing. Als hechting niet goed verloopt spreken we van onveilige hechting. Het kan zijn dat jij hierdoor problemen ervaart en merkt dat het invloed heeft op jouw zelfbeeld en hoe je net vriendschappen en relaties omgaat. Misschien ervaar jij dit zelfs nu.

Deze band, die je opbouwt in je eerste levensjaren, is van invloed op het verloop van jouw verdere sociaal-emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling. We onderscheiden vier hechtingsstijlen: veilige hechting, vermijdende hechting, ambivalente hechting en gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechting.

 • Veilige hechting

  De meeste kinderen zijn veilig gehecht. Ze worden in hun vraag om aandacht beantwoord en worden bijvoorbeeld getroost in geval van pijn en verdriet. Hun ouders of verzorgers vormen een veilige haven waar ze op kunnen terugvallen. Deze kinderen leren dat ze op zichzelf en anderen kunnen vertrouwen. Ze kunnen zich ook op latere leeftijd hechten aan anderen en relaties aangaan met leeftijdsgenoten.

 • Vermijdende hechting

  Bij vermijdende hechting ben je wantrouwend naar anderen. Dit betekent dat je afstandelijk bent en niet graag afhankelijk bent van een ander. Je doet dingen het liefst alleen. Dit komt doordat jouw ouders/verzorgers tijdens jouw opvoeding in het contact met jou vaak negatief, afwijzend en niet voldoende sensitief waren.

 • Angstig Ambivalente hechting

  Als je ambivalent gehecht bent ervaar je sterke wisselingen in je stemming. Het ene moment kan alles nog harmonisch zijn, maar dit kan bij jou snel omslaan. Je bent daarnaast bang om verlaten te worden. Jij ervaart deze hechtingsstijl omdat je ouders/verzorgers overbezorgd, inconsequent en/of onvoorspelbaar waren. Daarnaast ontbrak hun aanwezigheid op cruciale momenten.

 • Gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechting

  Deze hechtingsstijl kun jij ervaren als je als kind verwaarloosd of misbruikt bent. Iets dat veel met jou deed. De hechting raakt gedesorganiseerd als de hechtingsfiguur tegelijkertijd bron van veiligheid én van angst is. Je hebt hierdoor geen vertrouwen in jezelf en in anderen. Op sociaal gebied ben je in de war. Je weet in sommige situaties niet hoe je moet reageren en hebt moeite om relaties aan te gaan. Je zoekt toenadering, maar er is tegelijk sprake van vermijding, dit noemen we het toenaderings-vermijdings-conflict.

Hechtingsstoornis

Onveilige hechting en hechtingsproblemen moet je niet verwarren met een hechtingsstoornis. Dat is namelijk van een heel andere orde. Reactieve hechtingsstoornis, zoals we deze stoornis noemen in de classificatie DSM-5, is een psychische stoornis die alleen voorkomt bij extreme verwaarlozing, mishandeling of frequente wisseling van verzorgers.

Risicofactoren bij ontwikkeling hechtingsproblemen

Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van hechtingsproblemen; als je als kind verwaarloosd of mishandeld bent, als je geadopteerd bent, wanneer de omstandigheden in het gezin waar je opgroeide onveilig waren, als je ouders/verzorgers psychische problemen hebben, als je ouders/verzorgers zelf onveilig gehecht zijn.

Behandeling hechtingsproblematiek

Samen gaan we kijken wat de oorzaak ligt van het (hechting) probleem en daar gaan we mee aan de slag. We kijken naar wat je hebt meegemaakt in jouw jeugd en hoe dit nu invloed heeft op jouw leven. Traumaverwerkings technieken die ik hierbij hanteer, zoals EMDR, kunnen hierbij heel werkzaam/helend zijn.

Maak een afspraak

Wil je weten hoe ik jouw kan helpen of wil je een afspraak maken? Je bent van harte welkom in mijn praktijk. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met mij op.


Tags: hechting, hechtingsproblemen, therapie, alphen aan de rijn

Psycholoog Troost in Alphen

Maria Troost

 • Geregistreerd therapeut
 • Geen lange wachtlijst
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen