Psycholoog Alphen aan de Rijn

Praktijk van Maria Troost
bg

Ondersteuning bij zingeving en spiritualiteit

Zingeving biedt je betekenis waarmee je het leven en alle stressvolle situatie daarin aan kan en waardoor je jouw relatie met de wereld om je heen kleurt. Het geeft invulling aan de belangrijke vraag die bij ons allemaal weleens omhoog komt: Waarom?

De Oostenrijkse psychiater Viktor Frankl, overlevende van Auschwitz, karakteriseerde de mens als een wezen dat ten diepste en voortdurend op zoek is naar betekenis. Wij mensen hebben het nodig om betekenis – ‘zin’ – te ontwaren. Of we ons leven als zinvol of juist zinloos ervaren is voor ieder mens, en ook op ieder moment weer, verschillend.

Als je dit op alledaags niveau gaat onderzoeken, blijkt het bijvoorbeeld samen te hangen met factoren als doelgericht bezig kunnen zijn, een gevoel van eigenwaarde hebben en je ingebed weten in een sociale structuur. Op dieper liggend niveau blijken mensen te zoeken naar een manier om hun uiteindelijk toch kleinschalige en tijdelijke bestaan te verbinden met het grotere geheel; de mens heeft behoefte aan ‘duiding van de relatie tussen het grootste en het kleinste, tussen het durende en het vluchtige’, zoals de ethica Trudy van Asperen het uitdrukte.

Spiritualiteit komt vaak sterk tot uiting als ingrijpende gebeurtenissen ons tot heroriëntering dwingen: ernstige ziekte bijvoorbeeld, of de dood van een naaste. Op deze momenten vraagt het leven van ons om opnieuw onze houding te bepalen, zodat we de verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen voor de taken waar we ons nu eenmaal voortdurend voor gesteld zien. En het is juist op deze existentiële momenten dat mensen behoefte hebben aan een groter kader waarbinnen ze hun eigen ervaringen een plaats kunnen geven. Dit is waar spiritualiteit haar intrede doet. ‘Horizontaal’, in de vorm van vertrouwen en het gevoel van verbondenheid met de ander. En ‘verticaal’, een gevoel van verbondenheid met het immateriële en het transcendente, achter de fysieke en de ons bekende zichtbare werkelijkheid.

Van traditioneel geloof naar spiritualiteit

Van oudsher bood de christelijke kerk een belangrijke basis voor het gezamenlijk duiden, vormgeven en beleven van zingeving en spiritualiteit. Deze confessionele pijler speelt een steeds kleinere rol in onze samenleving. Tegelijkertijd beleven steeds meer mensen hun spiritualiteit via esoterisch gerichte methodes. Ik heb in mijn praktijk gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan een spirituele benadering met oog voor zingeving. Geestelijk begeleiding op niet-confessionele basis, met extra bagage op het gebied van de esoterie, de mystiek, bijzondere menselijke ervaringen en filosofie. Dit zijn zaken waar ik bovendien persoonlijke sterke affiniteit mee en kennis van heb.

Meld je aan voor hulp bij zingeving

Je bent in mijn praktijk van harte welkom om jouw hulpvraag rondom zingeving, betekenis en spiritualiteit te onderzoeken. Samen kijken we naar de achtergrond van deze behoefte en gaan we ermee aan de slag.

Neem contact met mij op voor meer informatie


Tags: zingeving, twijfel, betekenis, coaching, alphen

Psycholoog Troost in Alphen

Maria Troost

  • Geregistreerd therapeut
  • Geen lange wachtlijst
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen