Psycholoog Alphen aan de Rijn

Praktijk van Maria Troost
bg

Diverse therapievormen mogelijk

Mijn opleidingen, trainingen en ervaringen heb ik gecombineerd tot een bijzondere aanpak waarin diverse therapievormen gebruikt kunnen worden en ik goed kan aansluiten bij jouw specifieke hulpvraag en situatie.

Hieronder volgt een overzicht van een aantal opleidingen en therapievormen waar ik gebruik van maak.


Voor volwassenen
 • Counselling
 • Counseling op de werkvloer
 • EMDR
 • Imaginaire exposure
 • Lichaamsgericht werken
 • Meditatie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Psychosociaal werk (PSE)
 • Release-work
 • Rouwverwerking, afscheid en verlies
 • Seks Counseling
 • Visualisaties
Voor kinderen
 • PABO
 • Kiew (orthopedagogisch programma voor kinderen)
 • KIES (Kind in echtscheidingssituaties)
 • Welkom in mijn wereld (orthopedagogisch programma voor kinderen)


Enkele therapievormen uitgelicht

Hieronder beschrijf ik enkele therapievormen die in mijn werkwijze regelmatig terugkomen en leg ik uit bij welk type klachten ik deze doorgaans inzet.
Counselling


Wat is counselling?

Counselling is een vorm van gesprekstherapie. Door empatisch te luisteren kan de counsellor zich inleven in de belevingswereld van de cliënt. Door de juiste vragen te stellen aan de cliënt kan de cliënt anders tegen situaties leren aankijken en kunnen er veranderingen worden bewerkstelligd. Counselling is non-directief. Dit betekent dat de counsellor de cliënt niet stuurt, maar enkel aanspoort. Daarbij oordeelt of veroordeelt de counsellor niet.

Wanneer zet ik counselling in?

Counselling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. Herken jij jezelf in een van de volgende situaties? Dan kan counselling voor jou uitkomst bieden.

Hulpvragen waar (psychosociale) counselling doorgaans goed op aansluit:

 • Overspannenheid en burnout
 • Emotionele problemen
 • Chronische vermoeidheid
 • Problemen op het werk
 • Communicatieproblemen en conflicten
 • Relatieproblemen
 • Leermoeilijkheden
 • Rouw en verlies
 • Slaapproblemen en concentratieverlies
 • Klachten van depressieve aard
 • Vage lichamelijke klachten
 • Levensvragen en zingeving
EMDR


Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement (oog beweging) Desensitisation (desensitisatie) Reprocessing (herverwerking). Deze techniek is zeer effectief bij het verwerken van traumatische ervaringen. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Het aanbieden van de zogeheten bilaterale stimulatie terwijl men terug denkt aan een traumatische ervaring maakt dat het werkgeheugen van de hersenen overbelast worden. Deze overbelasting maakt dat de emotionele ervaring opnieuw door de hersenen wordt verwerkt en een plek krijgt.

Wanneer zet ik EMDR in?

Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:

 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • natuurramp
 • oorlogssituatie
 • pesten
 • verlies van een baan, geliefde of van autonomie

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Klachten waarvoor EMDR doorgaans erg geschikt is:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid
Imaginaire Exposure


Wat is Imaginaire Exposure?

Imaginaire exposure of 'blootstelling' betekent dat de therapeut je stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) herhaaldelijk en langdurig te herbeleven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen kracht van de cliënt en rekening gehouden met wat de cliënt op dat moment aankan.

Je bespreekt met de therapeut tot in detail de schokkende gebeurtenis en schrijft het eventueel op. Alle gevoelens en gedachten worden belicht, herbeleeft en verwerkt. Regelmatige en langdurige blootstelling aan pijnlijke herinneringen leidt geleidelijk tot minder angst en tot bijstelling van onjuiste, ongelukkig makende gedachten over de schokkende gebeurtenis(sen).

Voor wie?

Imaginaire Exposure zetten we in bij volwassenen en jongvolwassenen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt en die klachten hebben die passen bij een Post Traumatische Stress (PTSS). Denk hierbij aan de soorten klachten die hierboven ook bij EMDR worden genoemd.


Psycholoog Troost in Alphen

Maria Troost

 • Geregistreerd therapeut
 • Geen lange wachtlijst
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen